Mittaustiedon sovellukset ja IoT-ohjelmistot yhdestä paikasta

Realin toteuttaa yrityksille ratkaisuja mittaustiedon hyödyntämiseen ja IoT-laitteiden hallintaan.

Sensoritiedon mahdollisuudet

Reaaliaikaisella sensoritiedolla uutta liiketoimintaa ja tuottavuuden kasvua!

Monipuolinen sensoritieto on esimerkiksi mittaus-, tunniste-, ennuste-, paikka- ja kuvatietoa. Tietolähteitä ovat sensoreiden ja IoT-laitteiden lisäksi lukuisat olemassa olevat automaatiolaitteet, järjestelmät ja tietokannat.

Sensoritiedon sovellukset ovat mukana palveluliiketoimintaa avattaessa. Sensoritiedolla tuotetaan uudenlaisia älykkäitä tuotteita, lisäpalveluja ja tehostetaan nykyisiä prosesseja. Data-analytiikalla saavutetaan automaattinen seuranta ja ennakointi.

Sensoritiedon sovelluksia tarvitaan muun muassa kiinteistöjen lisäpalveluissa, varastonhallinnassa,  logistiikassa, teollisuuden mittauksissa, sekä mittaus- ja IoT-laitteiden mukana toimitettavissa käyttöliittymissä.

Realinilla voimme tarjota yrityksellesi

Kokemusta päätöksenteon ja tuotekehityksen tukemiseksi ydintiimimme 80 vuoden kokemuksella.

Sovelluskehitystä sensoritiedon hyödyntämiseen, raportointiin ja IoT-laitteiden hallintaan.

IoT-ohjelmistoalusta ja pohjasovellukset, joiden avulla uuden tuotteesi toteuttaminen on nopeaa ja kustannustehokasta.

100+

Integroitua järjestelmää

40+

Toimitettua sensoriratkaisua

Pitkäjänteistä ja luotettavaa kumppanuutta yrityksesi ohjelmiston ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä.

Realin palvelut

Toimitamme ohjelmistot palveluna

Autamme asiakastamme luomaan uutta liiketoimintaa ja toiminnan tehokkuutta sensoritiedon sovelluksilla.

Toimitamme kokonaisvaltaisia pilviohjelmistoja sensoritiedon raportointiin, käyttöliittymiin, järjestelmien integroimiseen, sekä datan analysointiin ja hallintaan.

Mukautamme palvelut käyttöösi. Lopputuloksena on toiminnallisesti ja visuaalisesti täysin yrityksesi näköinen palvelu.

Ylläpidämme palvelut pilvessä ja pidämme ohjelmistomme ja IoT-alustamme ajan tasalla.

Huolehdimme ohjelmistotuotteesi ylläpidosta, elinkaaresta, tuesta ja turvallisuudesta!

Sensorit, laitteet ja järjestelmät

Liitetyt laitteet ja järjestelmät Sensorilaitteet, automaatiojärjestelmät ja muut datalähteet LoRaWan-sensorit

Rajapinnat ja integraatiot

Integraatiot eri järjestelmiin Avoimet rajapinnat ja kolmannen osapuolen rajapinnat API

Pilvipalvelut

Tiedon turvallinen tallennus Analyysit, raportit, automaattiset hälytykset ja ohjaukset IoT-alusta Ylläpito ja tuki

Web-sovellukset ja raportointi

Käytettävyys ja graafinen ilme UI/UX-suunnittelu Asiakkaan omalla tuotenimellä ja brändillä

Mobiilisovellukset

Mobiilioptimoidut web-käyttöliittymät Tarvittaessa Android ja iOS natiivisovellukset

Tutustu toteuttamiimme ratkaisuihin

Tutustu Realinin viimeisimpiin toteutuksiin ja asiakasratkaisuihin

Realin ratkaisut

Toteuttamiamme ratkaisuja eri käyttötarkoituksiin

Teknologia

Miksi Realin?

Ketterä kehitys lopputuote edellä

Uuden palvelun toteutus voi lähteä puhtaalta pöydältä: ideasta tai konseptista. Tuotekehityksen laajuus vaihtelee ulkoasun muutoksesta uusiin web-sovelluksiin. 

Toteutus tehdään lopputuote edellä. Ennen toteutusta suunnittelemme käyttötapausten pohjalta näkymien toiminnot, raporttien sisällöt sekä graafisen ulkoasun, mitkä käymme ennen toteutusta asiakkaan kanssa läpi. Panostamme aina käytettävyyteen ja käyttökokemukseen.

Toimimme ketterän kehityksen mallilla, jossa vältetään suunnittelun lukkoon lyömistä liian aikaisin. Projektissa edetään iteratiivisesti. Toteutamme palvelusta kehitysversion mahdollisimman pian koekäyttöön palautetta, laajennuksia ja pilotointia varten. Hyödynnämme IoT-alustaamme ja ohjelmistojamme tuotekehityksen tehostamiseksi. Tuotteen elinkaaren aikana palvelua ylläpidetään tarvittavilla muutoksilla ja laajennuksilla. 

Tutustu alapuolelta usein kysyttyihin kysymyksiin:

Kyllä.

Pilvialusta tarjoaa avoimet rajapinnat, jonka kautta asiakasyritys tai kolmas osapuoli voi hyödyntää sensoridataa raportoinnissa ja sovelluksissa.

IoT-alustamme on keskeinen osa kaikkea toimintaamme, ja siitä  pidämme itse huolta.

Kyllä.

Yksikertaisimmillaan Realinin toteuttama sovellus rakennetaan asiakkaan brandille, tuotenimelle ja internet domain-nimelle.

Toteutukseen voi kuulua myös yhteiskirjautumisen tuki (single sign-on), palvelun asennus asiakkaan valitsemaan konesaliin tai pilvialustaan, sekä rajapinta käyttöliittymän parametrien välittämiseksi eri järjestelmien välillä. Tällöin IoT-raportointi on osana laajempaa  kokonaisuutta säilyttäen kuitenkin yhtenäisen käyttökokemuksen.

Web-sovellukset

Realinin kehittämät web-sovellukset ovat käytettävissä sellaisenaan asiakastuotteissa. Niiden toimintoja voidaan myös laajentaa palvelun vaatimusten mukaisesti. Sovellukset ovat moderneja web-sovelluksia ja niiden toiminta on hiottu myös mobiililaitteille.

RealEco on erittäin monipuolinen sensoritiedon raportointisovellus. RealEco soveltuu palveluihin, joissa on erilaisia sensoreita ja joissa sensoreiden määrä ja tyyppi muuttuvat.

Mittari on Realinin web-sovellus laitevalmistajalle. Siihen voidaan liittää yksi tai useita IoT-laitteita ja sensoreita. Sovellus on erittäin selkeä ja helppokäyttöinen ja käyttöönotto voidaan automatisoida kertakäyttökoodin avulla.

Talo on sovellus yhden tai usean kiinteistön ja kiinteistöihin liittyvien järjestelmien seurantaan ja raportointiin. Se liittyy kiinteistöjen järjestelmiin, kuten taloautomaatio, kylmäautomaatio ja muut lisämittaukset, sopivien rajapintojen kautta.

Koti soveltuu yksittäisen kiinteistön tai huoneiston etäseurantaan ja ohjaukseen sekä ammatti- että kuluttajakäytössä. Sovellus liitetään kiinteistön automaatioon ja muihin kiinteistömittauksiin. 

Kyllä.

Voimme tehokkaasti muokata yrityksellesi sopivan ja yrityksesi näköisen tuotteen. Tavallisesti muutetaan sovelluksen värimaailma, tuotenimet, ja verkkotunnus (domain), sekä  luonnollisesti uuden sovelluksen vaatima tietosisältö. Myös laajemmat toiminnalliset muutokset voidaan tehdä asiakaskohtaisesti.

Web-sovellukset toimivat Realinin IoT-alustan päällä ja kaikki alustan rajapinnat ja integraatiot ovat käytettävissä. Olemme liittäneet satoja erilaisia laitteita ja laajempia järjestelmiä eri hankkeissa.

Data-analytiikan hyödyntäminen

Sensoridata yhdistää erilaisia tietojärjestelmiä ja sensoreita, mittaushistoriaa, sekä reaaliaikaisia datalähteitä.

Sensoridatan reaaliaikainen ja tilastollinen analyysi tunnistaa automaattisesti raja-arvojen ylitykset, sekä nostaa esille mahdollisia ongelmakohtia ja poikkeamia perustuen esimerkiksi seurattavan kohteen mittaushistoriaan ja kohteiden väliseen vertailuun.

Data-analytiikan ja raportoinnin ratkaisuihin sisältyvät esimerkiksi

 • Mittausdatan jatkuva ja tilastollinen analysointi.
 • Ohjelmistotyökalut datan tutkimiseen.
 • Rajapinnat eri datalähteiden yhdistämiseksi.
 • Syy-seuraussuhteiden päättely.
 • Mittausdatan oikeellisuuden tarkistus, esim. vikaantunut laite.

LoRa-tekniikan ratkaisut

LoRa on maailmanlaajuinen IoT-teknologia vähävirtaisille langattomille sensoreille ja toimilaitteille.

Olemme toteuttaneet sekä yksityisiä että julkisen operaattorin kautta toimivia järjestelmiä, ja auttaneet asiakaitamme ottamaan tekniikan osaksi tuotteitaan. Myös sulautetut ohjelmistoratkaisut ovat mahdollisia.

Olemme toimittaneet LoRa-ratkaisuja esimerkiksi seuraaviin käyttökohteisiin:

 • Sisäilman laadun seuranta
 • Veden ja sähköenergian kulutusseuranta
 • Paine-eromittaukset
 • Paikannus ulkona
 • Läsnäoloon havaitseminen sisätiloissa
 • Laitteiden etäohjaus
 • Siirrettävät LoRa-mittaussalkut

 

Tutustu alapuolelta usein kysyttyihin kysymyksiin:

Kyllä! Palveluun on aina mahdollista liittää useita datalähteitä ja tekniikoita yksittäisestä mittarista rakennuksen automaatioon ja muihin lähteisiin kuten ilmatieteenlaitoksen sääennusteisiin.

LoRa-sensoreita, sovittimia ja toimilaitteita on saatavana lukuisiin käyttötarkoituksiin. Lista standardia tukevista laitteista on saatavana LoRa Alliancen sivuilla (Certified Products). 

Fingrid datahub -raportointipalvelut

Realin Oy on valtuutettu kolmannen osapuolen palveluntarjoaja Fingrid datahub-tietonvaihtojärjestelmässä. Voimme toteuttaa datahub-integraation ja kulutusraportoinnin myös kokonaispalveluna.

Toimitamme ohjelmistoja datahub-kulutusmittausten keräämiseksi ja välittämiseksi eteenpäin raportointia, seurantaa ja laskutusta varten. Kulutusmittaukset voidaan usein viedä koneellisesti olemassa oleviin seuranta- ja laskutusjärjestelmiin.

Toimitamme myös raportointisovelluksia kulutuksen seurantaan ja pidemmän aikavälin raportointiin. Sovelluksen avulla voidaan seurata ja raportoida yhtä tai lukuisia käyttöpaikkoja riippuen käyttöoikeuksista. Lisäksi reaaliaikainen tiedonsiirto mahdollistaa automaattiset hälytykset kulutusmuutoksista ja ylityksistä. Voimme toteuttaa myös valtuutukset ja valtakirjojen ylläpidon datahub-järjestelmässä.

Fingrid datahub otettiin käyttöön helmikuussa 2022 sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettynä tiedonvaihtojärjestelmänä, jonne sinne tallennetaan sähkönkäyttöpaikkaan liittyvät mittaustiedot. Ohjelmistomme on sertifioitu datahub:n uusimman version 2.0 kanssa.

Kyllä! Palveluun on aina mahdollista liittää useita datalähteitä ja tekniikoita, esim. vedenkulutuksen mittaus, taloautomaatio ja yksittäiset lisäanturit.

Kiinteistön mittaukset

Kiinteistön käyttöliittymissä hyödynnetään yleensä olemassa olevan kiinteistöautomaation mittauksia, joita laajennetaan tarvittavilla lisämittareilla.

Kiinteistöjen mittauksissa tyypillisiä raportteja ovat sisäilman laatu, tilojen käyttöaste, sähkön ja veden kulutukset, sekä esimerkiksi rakennuksen oma energiantuotto aurinkopaneelien, lämmön talteenoton ja lämpöpumppujen avulla.

Kiinteistön mittaukset on tarkoitettu muun muassa kiinteistöpäällikölle, kiinteistöjen omistajalle, tilojen käyttäjälle tai kiinteistöpalvelujen tuottajalle.

kiinteistoille_3

IoT-laitteen pilvipalvelut

IoT-laitteen pilvipalvelu soveltuu laitevalmistajille ja mahdollistaa palveluliiketoiminnan avaamisen olemassa olevan laitteen ympärille.

Realin on toimittanut laiteratkaisuja muun muassa ilmanpuhdistinvalmistajille, sensorilaitevalmistajille ja palveluntarjoajille.

Ratkaisu toteuttaa mittaustiedon keräämisen pilveen, datan säilytyksen, web-raportoinnin ja toimittamisen asiakkaille API-rajapinnan kautta. Laitevalmistajaratkaisuissa toteutamme muun muassa:

 • Web-sovelluksen halutulla tuotenimellä ja ilmeellä.
 • Laitteiden yhdistäminen pilveen sekä muut tarvittavat järjestelmäintegraatiot, esim. web-kauppa.
 • Työkalut laitekannan hallinnointiin ja etäpäivityksiin.
 • Työkalut asiakastilien hallinnointiin. Myös automaattinen tilin avaus.
screener_1542728217074.png

Kylmälaitteiden seuranta ja kylmäraportit

Kylmävalvontaratkaisut soveltuvat kylmäsäilytystilojen ja -kylmälaitteiden seurantaan ja raportointiin. Palvelu raportoi säilytyslämpötilat, havaitsee poikkeamat ja kerää tietoa kylmälaitteiden toiminnasta.

Kylmävalvontaratkaisuissa mittaustiedot haetaan kylmäautomaation tai -laitteiden rajapinnoista, ja mittauksia voidaan laajentaa esimerkiksi lagattomilla sensoreilla. Yhteys kylmäautomaatioon riippuu automaatiotoimittajan tai -operaattorin tarjoamasta rajapinnasta.

Kylmävalvonnan sovellukset tarjoavat muun muassa:

 • Säilytysolosuhteiden ja lämpötilan pysyvyyden seurannan.
 • Poikkeamien tunnistamisen ja hälytykset
 • Ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyn
 • Viranomaisvaatimukset raportoinnille

Vedenkulutuksen etäluenta ja raportointi

Vedenkulutuksen etäluku mahdollistaa helpon ja selkeän raportoinnin ja ajantasaisen kulutukseen perustuvan laskutuksen. 

Vedenkulutuksen reaaliaikainen luenta onnistuu IoT-, LoRa- tai kiinteistöautomaatioyhteydellä varustettujen kulutusmittareilla. Reaaliaikaisuus tuo kulutusmittausten lisäksi mukanaan esimerkiksi äkillisen kulutuspiikin havainnoinnin. Jatkuva seuranta ja analyysi nostavat esille hitaasti muuttuvat poikkeamat.

Vedenkulutuksen seurantaratkaisut sopivat vesilaitoksille, kiinteistönomistajille ja kiinteistöjen palveluntuottajille. Ratkaisu tarjoaa web-sovelluksen myös asukaskohtaiseen kulutusseurantaan.

RFID-datan hyödyntäminen

RFID-ratkaisut soveltuvat niin pienyrityksen varastonhallintaan, kuin usean toimipisteen RFID-pohjaiseen toiminnanohjaukseen. Varastotiedon reaaliaikaisuus ja helppo raporttien saatavuus ovat toiminnan seuraamisen ja kehittämisen edellytys.

Ratkaisut liittyvät olemassa oleviin tai hankittaviin RFID-lukijalaitteisiin ja tarvittaessa tilaustenhallintaan ja toiminnanohjaukseen.

RFID-sovellukset tarjoavat  muun muassa:

 • Reaaliaikainen logistiikka, tavaravirtojen ja varaston hallinta.
 • Varaston saldoseuranta ja näihin yhdistetyt hälytykset varaston loppumisesta, tavaran häviämisestä, liian suurista tai pienistä varastoista.
 • Varastokoon optimointi
 • Asiakaskohtaisesti muokattava tuoteprosessi
				
					{
 "timeformat": "iso",
 "data": [
  {
   "datatype": "acceleration",
   "components": [
    { "id": "x", "unit": "m/s2" },
    { "id": "y", "unit": "m/s2" },
    { "id": "z", "unit": "m/s2" }
   ],
   "datapoints": [
    { "t": "2015-06-01T10:00:00Z", "v": [9.824, 0.001, -0.104] },
    { "t": "2015-06-01T10:01:00Z", "v": [9.721, 0.001, -0.104] },
    { "t": "2015-06-01T10:02:00Z", "v": [-0.104, -9.605, 0.354] },
    { "t": "2015-06-01T10:03:00Z", "v": [-0.107, -9.731, 0.282] }
   ]
  }
 ]
}
				
			

Avoimet rajapinnat ja teknologiariippumattomuus

Me Realinilla uskomme avoimiin rajapintoihin, joiden kautta eri sensorijärjestelmät, teknologiat, palvelimet ja sovellukset liitetään toisiinsa.

Realin palvelujen osana ovat API-rajapinnat. Tarjoamme koneluettavan Realin Data API-rajapinnan, jolla yhteistyökumppanisi tai asiakkaasi voivat liittyä palveluusi, tai toteutamme tarvittavat integraatiot eri järjestelmiin osana käyttöönottoa.

Moderni API on helppo ottaa käyttöön, se on tiiviisti määritelty, automaattisesti testattavissa, tietoturvallinen ja skaalautuu suurellekin määrälle käyttäjiä ja dataa.

Avainsanoja ovat REST/API, JSON, XML, MQTT, AMQP, OPC, M-BUS, MODBUS, OpenAPI 3, DATA API. 

Realin ohjelmistoalusta

Olemme kehittäneet IoT-ohjelmistoalustan sensoridatan vastaanottoon, käsittelyyn, analytiikkaan ja sovellusten nopeaan toteuttamiseen.

Meillä on myös valmiina joukko web-sovelluksia sensoritiedon raportointiin, joista voimme tehokkaasti muokata yrityksellesi sopivan ja yrityksesi näköisen tuotteen.

Olemme sitoutuneet ohjelmistomme jatkuvaan kehitykseen, ja viemme uudet ominaisuudet osaksi asiakkaidemme sovelluksia. 

Alustamme toimii pilvessä ja sen avulla uudet SaaS-palvelut ovat nopeasti toteutettavissa, mukautettavissa ja skaalattavissa. Ohjelmistoalustan voi tarvittaessa siirtää asiakkaan osoittamalle alustalle. 

IoT-alustamme voidaan liittää teknologiariippumattomasti erilaisia järjestelmiä ilman muutoksia sovelluksiin. Esimerkiksi 5G, Modbus, SQL, LoRa ja Wifi voivat tuottaa dataa samaan palveluun.

Avainsanoja ovat SQL, MongoDB, Elastic, Python, C++, JavaScript, AMQP, AWS, Azure.

LoRa-radiotekniikka

Meillä on vuosien kokemus langattoman LoRa-tekniikan hyödyntämisestä eri sovelluksissa.

LoRa on globaali ja tärkeä osa IoT-teknologioita, joka mahdollistaa luotettavan tiedonsiirron ja vuosien toiminta-ajan myös paristokäyttöisillä langattomilla sensoreilla ja toimilaitteilla. Siirrettävät datamäärät ovat pieniä, mutta tehokkaan radiotekniikan ansiosta langattoman laitteen lähetysetäisyys voi olla useita sadoista metreistä kilometreihin, ja pariston kesto vuosia. Tiedonsiirto on aina salattua ja myös kaksisuuntaisuus eli ohjauskomentojen lähettäminen laitteelle on mahdollista.

Koska kyse on lisenssivapaasta taajuusalueesta, kuka tahansa voi perustaa yksityisen LoRa-verkon tai hankkia siirron palvelutarjoajalta. Suomessa Digita Oy tarjoaa  julkisen maanlaajuisen verkon asiakkaidensa käyttöön.

LoRa-mittauksia voidaan pilvipalvelussa täydentää muilla datalähteillä. LoRa-tuotevalikoima on laaja ja kasvaa jatkuvasti. Sensoreiden lisäksi LoRa-lähetin voi sisältää esim. pulssilaskurin tai Modbus-rajapinnan, jolla olemassa olevan mittarin tietoa voidaan siirtää langattomasti.

Avainsanoja ovat lora-alliance.org, LoRaWAN, AES, 868 MHz, Modbus, M-BUS.

Ylläpito, tuki ja varmistus

Ylläpidämme palvelut pilvessä tai asiakkaan valitsemalla palvelinalustalla. Toimimme sovitun palvelutason mukaisesti (SLA), johon kuuluu palvelun toimivuuteen liittyvä tekninen valvonta ja tekninen tuki.

Automatiikka seuraa jatkuvasti palveluidemme toimivuutta ja hälyttää jos esimerkiksi web-sovelluksen käyttö hidastuu. Kriittisten palveluiden osalta toimitamme päivystyksen.

Palvelusopimukseen kuuluu myös palvelualustan ohjelmistokomponenttien versiopäivitykset sekä Realin Oy:n sisäisen tuotekehityksen tuottamat uudet toiminnot. Huolehdimme tietoturvasta ja tietojen varmuuskopioinnista.

Avainsanoja ovat NAGIOS, ELK STACK, SENTRY.

thesis1-1.png

Tutkimus ja kehitys

Taustamme on Tampereen Yliopiston tutkimusprojektissa, jonka lopputuloksena Realin Oy perustettiin. Uuteen yritykseen siirtyivät kokeneet tutkijat. Meillä työskentelee tekniikan tohtoreita, diplomi-insinöörejä, maistereita ja teekkareita.

Olemme työskennelleet lukuisissa vaativissa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa sekä ennen Realinin perustamista että sen jälkeen. Ohjelmistotekniikan lisäksi taustamme on myös sulautetuissa järjestelmissä ja tietoliikenneprotokollissa. Olemme kehittäneet langattomia sensoriverkkoja ja niiden sovelluksia jo 20 vuotta.

Tästä johtuen vahvuutemme on päästä-päähän osaaminen, pystymme auttamaan asiakastamme tuotekehityksen eri kohdissa ja tekniikoissa.

Relinin toimitusjohtaja Jukka Suhosen väitöskirja langattoman sensoriverkon palvelun laadusta tarkastettiin vuonna 2012.

Avainsanoja ovat WSN, QOS, R&D.

Mitä olemme tehneet

Asiakkaitamme ja toteutuksiamme

Europress Group Oy

Puristinten raportointi ja data-analytiikka.

europressgroup.com

Air0 Oy

Ilmanpuhdistinten pilvipalvelu.

air0.fi

Hämeenmaan kiinteistöt Oy

Kiinteistödatan integrointi,  analytiikka ja raportointi.

Fatman Oy

Realin soveltuu loistavasti tarpeisiimme mitata, varmistaa ja analysoida kiinteistöjen ja toimitilojen erilaisia olosuhteita, kuten sisäilman laatua

Lue lisää

Nordic ID Oy

Realinin pilvipalvelu yhdessä NORDIC ID tiedonkeruulaitteiden kanssa mahdollistaa skaalautuvan tiedontallennuksen ja raportoinnin.

Lue lisää

Fidelix Oy

Tutustu miten Realinin web-sovellukset antavat uusia mahdollisuuksia kiinteistöautomaation käyttäjille.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Lähetä lomakkeella yhteydenottopyyntö

Vastaamme yhteydenottopyyntöihin kahden työpäivän sisällä.
Voit myös ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Yhteystiedot

Voit olla yhteydessä meihin yhteydenottolomakkeen kautta tai suoraan puhelimitse. Katso suorat yhteyshenkilöt tästä

Lähetä sähköpostia

info@realin.fi

Soita meille

+358 50 475 3220

Toimistomme

Yliopistonkatu 58 B,
33100 Tampere, Finland

Realeco

RealEco on yleiskäyttöinen sovellus sensoritiedon raportointiin. RealEcolla voi raportoida tietoja rakennusatuomaatiosta GPS-paikantimiin, kameroihin ja langattomiin sensoreihin.. 

RealEco-sovellus toteuttaa käyttäjäkohtaiset profiilit, mittausten ryhmittelyn, graafiset kuvaajat, raporttien luonnin, hälytysten asettamisen, sekä kalenteri- ja karttanäkymät. Hallintapaneelin kautta palveluin ylläpito voi hallita käyttäjiä, käyttäjäryhmiä ja palveluun liitettyjä sensoreita ja tietojärjestelmiä.

Talo.Realin

Realin toimittaa pilvipalveluja ja web-sovelluksia mittaustiedon raportointiin ja IoT-laitteiden hallintaan. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään uusia teknologioita liiketoiminnassaan ja tuotetarjonnassaan.

Me Realinilla kykynemme toimittamaan kokonaisvaltaiset tuotteet- ja ratkaisut asiakkaillemme. Realin integroi tarvittavat sensorit, laitteet ja järjestelmät pilvipalveluun sekä kehittää raportoinnin, web-sovellukset, analyysilaskennan ja rajapinnat.

Koti.Realin

Realin toimittaa pilvipalveluja ja web-sovelluksia mittaustiedon raportointiin ja IoT-laitteiden hallintaan. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään uusia teknologioita liiketoiminnassaan ja tuotetarjonnassaan.

Me Realinilla kykynemme toimittamaan kokonaisvaltaiset tuotteet- ja ratkaisut asiakkaillemme. Realin integroi tarvittavat sensorit, laitteet ja järjestelmät pilvipalveluun sekä kehittää raportoinnin, web-sovellukset, analyysilaskennan ja rajapinnat.

Mittari.Realin

Realin toimittaa pilvipalveluja ja web-sovelluksia mittaustiedon raportointiin ja IoT-laitteiden hallintaan. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään uusia teknologioita liiketoiminnassaan ja tuotetarjonnassaan.

Me Realinilla kykynemme toimittamaan kokonaisvaltaiset tuotteet- ja ratkaisut asiakkaillemme. Realin integroi tarvittavat sensorit, laitteet ja järjestelmät pilvipalveluun sekä kehittää raportoinnin, web-sovellukset, analyysilaskennan ja rajapinnat.